khai thác quá mức

  • Hệ sinh thái biển Việt Nam suy thoái nghiêm trọng Hệ sinh thái biển Việt Nam suy thoái nghiêm trọng
    Theo đánh giá của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, hầu hết các hệ sinh thái ven bờ biển của nước ta đều đang bị suy thoái một cách nghiêm trọng do bị khai thác quá mức, bị đe dọa nặng nề bởi ô nhiễm chất thải, lắng đọng trầm tích và ô nhiễm tràn dầu.
  • Viễn cảnh tuyệt chủng hàng loạt như khủng long Viễn cảnh tuyệt chủng hàng loạt như khủng long
    Thế giới đang bấp bênh trước bờ vực tuyệt chủng hàng loạt, và con người đã đẩy nhanh tốc độ biến mất của các loài sinh vật lên gấp 10.000 lần.