khuôn mặt người

  • Những hình ảnh kỳ bí trên sao Hỏa Những hình ảnh kỳ bí trên sao Hỏa
    Các thiết bị thăm dò trên sao Hỏa từng ghi lại nhiều hình ảnh khiến người xem sửng sốt bởi chúng mang hình hài của một phụ nữ, mảnh xương sọ hoặc một gương mặt người.