kiến Argentina

  • Những bí ẩn về loài kiến Argentina hung hãn Những bí ẩn về loài kiến Argentina hung hãn
    Những loài kiến bản địa ở Mỹ đang phải đấu tranh cật lực chống lại cuộc xâm lăng mạnh mẽ của những con kiến Argentina hiếu chiến và ngang ngược. Cuộc xâm lăng nguy hại của loài kiến này đến nay con người vẫn chưa thể ngăn lại được.
  • Kiến thông minh hơn người? Kiến thông minh hơn người?
    Kiến có khả năng giải các bài toán phức tạp, các nhà khoa học Australia tin như vậy. Nhờ thông tin, kiến tìm ra các lộ trình tối ưu trong mê lộ mà con người luôn luôn bị lạc. Người ta thả hàng chục con kiến vào một mạng lưới mê cung, gồm 64 hình lục giác. Bài toán tìm kiếm lối ra khỏi mê cung đối với con người chỉ là 1 trên