kiểm soát não bộ

  • Bộ não con người cũng có thể bị hack? Bộ não con người cũng có thể bị hack?
    Tất cả những ý nghĩ và hành động của bạn đều có thể bị một ai đó điều khiển. Nói cách khác, bộ não của bạn có thể bị hack và bạn có thể bị... chiếm quyền điều khiển.