kiểm soát rùa sinh sản

  • Mùa sinh sản của rùa Brazil Mùa sinh sản của rùa Brazil
    Hơn 200.000 rùa con mới chào đời ở Brazil, trong đợt ấp và nở trứng hàng năm của loài rùa sông Nam Mỹ tại khu vực này.