kim tự pháp cổ

  • Kim tự tháp cổ hơn Giza Kim tự tháp cổ hơn Giza
    Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một kim tự tháp bậc thang có niên đại 4.600 năm gần thành phố Edfu của Ai Cập, được xây dựng nhiều thập niên trước cả kim tự tháp lớn tại Giza.