kim tiêm dưới da

  • Kim tiêm không đau nhờ lông nhím Kim tiêm không đau nhờ lông nhím
    Một nghiên cứu vừa được công bố hôm thứ ba này trên tạp chí Proceedings của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Anh tiết lộ lông nhím có thể giúp các nhà khoa học phát triển các kim tiêm dưới da ít gây đau đớn.