làm vườn

  • Những phát minh kỳ cục của người Nhật Những phát minh kỳ cục của người Nhật
    Không chỉ có khả năng phát minh ra những vật dụng đã làm thay đổi cuộc sống con người, họ còn sáng tạo ra những vật dụng khá kỳ quặc thậm chí là trông khá ngu ngốc với tên gọi chung là Chindogu.