lá giang

  • Trở thành giảng viên khi mới 8 tuổi Trở thành giảng viên khi mới 8 tuổi
    Aman Rehman, con trai của một thợ cơ khí mù chữ, đang hy vọng sẽ được đưa vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là giảng viên đại học ít tuổi nhất thế giới.
  • Khám phá loại gien hình thành hình dáng trái cây Khám phá loại gien hình thành hình dáng trái cây
    Loại gien mang tên SUN chỉ là gien thứ hai được phát hiện là đóng vai trò quan trọng tạo nên hình dáng dài của nhiều giống cà chua khác nhau, theo như Esther van der Knaap, nghiên cứu viên chính của công trình và là giảng v