lịch đá của người maya

  • Đếm ngược tới "ngày tận thế" Đếm ngược tới "ngày tận thế"
    Chính quyền một thành phố ở phía nam Mexico vừa lắp đặt một đồng hồ điện tử để đếm ngược thời gian từ nay tới ngày 21/12/2012, thời điểm mà một số người tin rằng nền văn minh trên trái đất sẽ bị hủy diệt.
  • Maya - nền văn minh rực rỡ của nhân loại Maya - nền văn minh rực rỡ của nhân loại
    Nhiều người cho rằng "ngày tận thế" bắt nguồn từ lịch Maya, nhưng người Maya không chỉ có lịch mà còn có thành tựu văn minh huy hoàng trước khi bị diệt vong.
  • Không có bằng chứng về tận thế Không có bằng chứng về tận thế
    Một số người đang lo lắng về tận thế sẽ xảy ra ngày 21/12 nhưng trên thực tế, không có một bằng chứng nào cho thấy thế giới của chúng ta đang sống sẽ diệt vong vào thời điểm này.