lực hấp dẫn của mặt trời

  • Trái Đất đang dần trôi xa khỏi Mặt Trời Trái Đất đang dần trôi xa khỏi Mặt Trời
    Khi Mặt Trời "già" đi và mất dần khối lượng, lực hấp dẫn tác động đến các hành tinh xung quanh cũng yếu đi, Register hôm 19/1 đưa tin.
  • Hệ Mặt Trời là gì? Hệ Mặt Trời là gì?
    "Hệ Mặt Trời" (Thái Dương Hệ) là "một hệ hành tinh có Mặt Trời ở trung tâm và các thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của Mặt Trời".