lai giống

  • Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh' Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    Hổ là chúa sơn lâm ở châu Á. Sư tử thống trị châu Phi. Cả hai, theo phân loại của các nhà sinh học, đều thuộc họ mèo (Felidae).
  • Mẹ hổ đẻ con sư tử Mẹ hổ đẻ con sư tử
    Một vườn thú tư nhân ở Đài Loan vừa chứng kiến sự ra đời của những con sư tử hổ - có bố là sư tử và mẹ là hổ.