lai tạo

  • Chọn tạo giống lúa mới, năng suất cao Chọn tạo giống lúa mới, năng suất cao
    Tin từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai (Viện Cây lương thực, thực phẩm thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp) cho biết đã chọn, tạo được giống lúa mới cho năng suất cao.
  • Tạo ra gà lai cá sấu Tạo ra gà lai cá sấu
    Arkhat Abzhanov, nhà nghiên cứu về sự tiến hóa của sinh vật tại Đại học Harvard, đã phát triển những con gà có mõm cá sấu bằng cách cắt một lỗ vuông trong vỏ quả trứng gà và thả một hạt protein nhỏ ở thể keo vào trong trước khi theo dõi phôi thai phát triển.