loài trăn khổng lồ

  • Video: Căng thẳng cuộc chiến giữa người và trăn khổng lồ Video: Căng thẳng cuộc chiến giữa người và trăn khổng lồ
    Người đàn ông cố gắng túm giữ lấy con trăn khổng lồ nhưng công việc có vẻ không hề dễ dàng. Khi đang cưỡi ngựa đi dạo, họ phát hiện một con trăn acanoda tại một đầm lầy. 
  • Loài trăn khổng lồ ở Nam Mỹ Loài trăn khổng lồ ở Nam Mỹ
    Con đực của loài trăn dài tới 8,8m, nặng 227kg và có đường kính 30cm. Con cái có kích thước lớn hơn con đực, có thể dài đến 9m và nặng 250kg. Những con trăn con sau khi đẻ ra có kích thước khoảng 0,6m và săn bắt mồi ngay sau đó.