Video: Căng thẳng cuộc chiến giữa người và trăn khổng lồ

  •  
  • 5.924

Người đàn ông cố gắng túm giữ lấy con trăn khổng lồ nhưng công việc có vẻ không hề dễ dàng. Khi đang cưỡi ngựa đi dạo, họ phát hiện một con trăn acanoda tại một đầm lầy. Tò mò về kích cỡ của con trăn khổng lồ, người đàn ông quyết định xuống ngựa để bắt con trăn. Hai bên đã có một cuộc vật lộn khá vất vả.

 

Theo Kien Thuc, Youtube
  • 5.924