loa nghe nhạc

  • Video: Tự làm một chiếc loa nghe đơn giản Video: Tự làm một chiếc loa nghe đơn giản
    Andy Elliott một chàng trai có tài khoản YouTube là @mist8k đã chia sẻ trải nghiệm "Do It Yourself" rất tuyệt vời khi đã tự mày mò để làm một chiếc loa nghe nhạc đơn giản từ những vật liệu khá phổ biến trong cuộc sống.