màn hình hồng ngoại

  • Cảm biến giúp dự đoán tai nạn trước 3 tuần Cảm biến giúp dự đoán tai nạn trước 3 tuần
    Người già lúc bị té tiềm tàng rất nhiều hiểm họa. Nó có thể gây hại cho sức khỏe của họ, hay thậm chí dẫn đến tử vong. Nhưng bây giờ, các nhà nghiên cứu đã phát triển một hệ thống giám sát nhà mang tính cách mạng. Nó có thể dự đoán được tai nạn của người già trước những ba tuần.