máy bay S-512

  • Máy bay siêu thanh màn hình khổng lồ Máy bay siêu thanh màn hình khổng lồ
    Hãng Spike Aerospace (Mỹ) vừa giới thiệu thiết kế của một dòng máy bay siêu thanh mới, với thành cabin là màn hình khổng lồ có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài.