máy bay có hình dáng lạ

  • 10 chiếc máy bay kì quặc nhất thế giới 10 chiếc máy bay kì quặc nhất thế giới
    Tổng hợp những chiếc máy bay có hình dáng kì quặc, được nghiên cứu chế tạo trong nhiều năm, song đa số không thể áp dụng vào thực tiễn như máy bay cánh chéo, máy bay hình chảo...