máy bay tự động

  • Việt Nam chế tạo máy bay không người lái Việt Nam chế tạo máy bay không người lái
    Tại bãi thử nghiệm Viện Công nghệ không gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Liên hiệp Khoa học sản xuất công nghệ cao Viễn thông-Tin học (HTI) đã tiến hành thành công bay thử nghiệm 3 mẫu máy bay không người lái.