Giới thiệu máy bay không người lái của Việt Nam

  •  
  • 3.235

Máy bay không người lái là kết quả của đề tài "Nghiên cứu chế tạo tổ hợp máy bay không người lái phục vụ nghiên cứu khoa học" do Liên hiệp Khoa học sản xuất công nghệ cao Viễn thông-Tin học (HTI), thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam thực hiện.

Theo Vietnam+, Youtube
  • 3.235

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook