máy tính flame

  • Phát hiện virus máy tính tinh vi nhất Trung Đông Phát hiện virus máy tính tinh vi nhất Trung Đông
    Các chuyên gia bảo mật vừa phát hiện virus máy tính Flame rất tinh vi, được triển khai ở Iran và vùng Trung Đông ít nhất năm năm trước trong hoạt động gián điệp ở không gian mạng, theo Hãng tin Reuters ngày 29-5