mòng biển

  • Những phát minh kỳ dị, không giống ai Những phát minh kỳ dị, không giống ai
    Có rất nhiều phát minh độc đáo, sáng tạo, nhưng không được phổ biến rộng rãi bởi nhiều lý do. Và 10 phát minh của những năm 1980 dưới đây là một ví dụ.