mô hình chuỗi protein

  • Máy in 3D tạo mô hình chuỗi protein nghiên cứu ung thư Máy in 3D tạo mô hình chuỗi protein nghiên cứu ung thư
    Nhờ công nghệ in 3D, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Hoàng gia London (Anh) đã tạo ra mô hình các chuỗi protein, thành phần thiết yếu của quá trình nhân đôi ADN, nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu phương thức chữa trị bệnh ung thư.