mạch máu

  • Những sự thật kỳ lạ về cơ thể người Những sự thật kỳ lạ về cơ thể người
    Có thể bạn chẳng muốn bơi trong nước bọt của mình, nhưng nếu để dành tất cả nước bọt của bạn lại thì bạn sẽ có khoảng 28.000 lít trong đời, đủ để bơm đầy một hồ bơi.