mối liên hệ giữa thiên tài và tự kỷ

  • Sự thật về mối liên hệ giữa thiên tài và tự kỷ Sự thật về mối liên hệ giữa thiên tài và tự kỷ
    Những năm gần đây, người ta thường nhắc đến mối dây liên hệ giữa tự kỷ và tố chất thiên tài. Nó khiến cho một số người có niềm tin lạc quan rằng những đứa trẻ nếu mắc tự kỷ thì có nhiều cơ hội đó là thiên tài. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn khác.