mổ xẻ tiểu hành tinh

  • Giải phẫu tiểu hành tinh Giải phẫu tiểu hành tinh
    Kính viễn vọng Công nghệ mới của Đài quan sát Nam Âu (ESA) tại Đài thiên văn La Silla đã tiến hành đo đạc một cách chi tiết tiểu hành tinh mang tên Itokawa.