mộc tinh

  • Mặt trăng “ăn” Mộc tinh Mặt trăng “ăn” Mộc tinh
    Một nhà thiên văn học đã ghi lại hình ảnh chi tiết về hiện tượng thiên văn hiếm hoi, theo đó mặt trăng có vẻ như đang “ngấu nghiến” sao Mộc, hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời.