ma có thật không

  • Khi nào cần bổ sung vitamin? Khi nào cần bổ sung vitamin?
    Vitamin là nhóm chất hữu cơ cần thiết không sinh năng lượng mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Nhu cầu vitamin của cơ thể rất ít, khoảng từ vài trăm microgam đến vài chục miligam mỗi ngày. Tuy ít như vậy, nhưng vitamin vô cùng cần thiết cho sự sống của con người.
  • Blog cứu mạng người Blog cứu mạng người
    Cô bé chưa từng biết đến máy tính. Cô cũng không đến khái niệm về một thứ gì đó có tên gọi blog. Nhưng chính thứ mà cô bé không biết gì về nó ấy, đã cứu mạng sống của Chen. Từ chỗ không có khả năng chi trả