mai táng người chết

  • Khu huyệt đá bí ẩn trên vách núi Trung Quốc Khu huyệt đá bí ẩn trên vách núi Trung Quốc
    Xinhua đưa tin các nhà khảo cổ phát hiện hơn 100 huyệt chôn người trên vách đá gần thôn Tân Kiến, huyện Hưng Văn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Họ chưa xác định được dân tộc nào đã tạo ra khu huyệt độc đáo này.