muỗi mang mầm bệnh

  • Kỳ lạ: Muỗi độc nghiện mùi chân thối Kỳ lạ: Muỗi độc nghiện mùi chân thối
    Các thí nghiệm được tiến hành trong phòng thí nghiệm cho thấy, những con muỗi mang mầm bệnh sốt rét thích thú với mùi bốc ra từ tất bẩn cao gấp 3 lần so với những con muỗi không mang mầm bệnh.