núi lửa Mauna Loa

  • Núi lửa lớn nhất thế giới rục rịch hồi sinh Núi lửa lớn nhất thế giới rục rịch hồi sinh
    Mauna Loa, núi lửa còn hoạt động lớn nhất thế giới, có thể đang chuẩn bị phun trào trở lại khi dữ liệu theo dõi địa chấn và biến dạng cho thấy những trận động đất nhỏ diễn ra thường xuyên.