nơi an toàn nhất để tránh covid-19

  • Trạm không gian là nơi an toàn nhất để tránh Covid-19 Trạm không gian là nơi an toàn nhất để tránh Covid-19
    Tính đến sáng 20/3, toàn thế giới đã có tới hơn 244.000 người mắc COVID-19. Không một quốc gia, không một vùng đất nào được cho là an toàn tuyệt đối trước dịch bệnh. Tất cả đều có nguy cơ. Trừ Trạm vũ trụ quốc tế ISS.