nước bọt tiết quá mức

  • Cách ngăn chảy nước dãi khi ngủ Cách ngăn chảy nước dãi khi ngủ
    Khi ngủ, các cơ mặt và phản xạ nuốt sẽ ngưng hoạt động. Lúc này, nước bọt được tích tụ trong miệng sẽ bắt đầu chảy tự do, theo Bright Side.