nước khoáng đóng chai

  • Nước lọc để lâu có thể bị "thiu" Nước lọc để lâu có thể bị "thiu"
    Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, nếu bạn để một cốc nước ở bên ngoài qua đêm, thành phần hóa học của nó có thể bị thay đổi khiến cho sáng hôm sau khi bạn uống cốc nước đó sẽ thấy mùi vị hơi khác.