nắng nóng trên diện rộng

  • Phân biệt các khái niệm nắng nóng Phân biệt các khái niệm nắng nóng
    Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất tới 42 độ C. Nhiều người chỉ cảm nhận, hoặc nghe dự báo viên thông báo, chứ không hiểu rõ các khái niệm liên quan.