nỏ thần an dương vương

  • Phục dựng nỏ thần Cổ Loa Phục dựng nỏ thần Cổ Loa
    Thượng úy Phạm Vũ Sơn và các cộng sự vừa tiến hành phục dựng hình dáng, kích thước, nguyên lý hoạt động của mũi tên đồng Cổ Loa và máy bắn nỏ liên châu cách đây 2000 năm.