nồng độ bức xạ trên sao Hỏa

  • Con người có thể sống sót trên sao Hỏa Con người có thể sống sót trên sao Hỏa
    Thiết bị thăm dò tự hành Curiosity của Mỹ nhận thấy bức xạ trên sao Hỏa tương đương với bức xạ trên quỹ đạo thấp của địa cầu nên con người có thể hoạt động bình thường trên hành tinh đỏ.