ngành học

  • Miễn học phí cho sinh viên ngành năng lượng nguyên tử Miễn học phí cho sinh viên ngành năng lượng nguyên tử
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
  • Ngành học mới: web học Ngành học mới: web học
    Học viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT, Mỹ) và Trường đại học Southampton (Anh) đang có kế hoạch lập một ngành khoa học mới mang tên “web học” để nghiên cứu hành vi con người khi giao tiếp trên Internet.