ngành kỹ thuật y sinh

  • 300 nhà khoa học giới thiệu về kỹ thuật y sinh 300 nhà khoa học giới thiệu về kỹ thuật y sinh
    Có hơn 300 nhà khoa học từ hơn 26 quốc gia trên thế giới tham gia “Hội nghị quốc tế về sự phát triển ngành kỹ thuật y sinh ở Việt Nam lần V- 2014” do Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức ngày từ 16 đến 18/6.