ngô MON 810

  • Pháp tố ngô biến đổi gene gây hại Pháp tố ngô biến đổi gene gây hại
    Pháp hôm qua yêu cầu các cơ quan quản lý nông nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) ngừng cấp phép sử dụng một giống ngô biến đổi gene của Monsanto do chúng gây tác động xấu tới môi trường.