ngôn ngữ máy tính

  • Lịch sử ngôn ngữ lập trình Lịch sử ngôn ngữ lập trình
    Bạn có muốn biết ngôn ngữ lập trình đầu tiên trên thế giới là gì không? Và cha đẻ của các ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay là ai?