người bất tử

  • Năm 2045: Loài người sẽ được bất tử? Năm 2045: Loài người sẽ được bất tử?
    Tương lai cuộc sống của loài người sẽ thay đổi mạnh mẽ, đầy bất ngờ với sự phát triển vượt bậc của công nghệ nano kết hợp với công nghệ sinh học. Mỗi một con người là một sự kết hợp của cơ thể sống với những linh kiện điện tử…