người chết não

  • Tìm hiểu định nghĩa mới về cái chết Tìm hiểu định nghĩa mới về cái chết
    Nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học đã cho thấy, những người đang sống mà không thực hiện được chức năng của não bộ (hay còn gọi là sống thực vật) thì là đã chết