người mù màu đỏ

  • Mắt kính dành cho người mù màu Mắt kính dành cho người mù màu
    Chuyên gia sinh học thần kinh Mark Changizi cùng cộng sự Tim Barber thuộc phòng thí nghiệm 2AI tại Boston, Mỹ đã chế tạo mắt kính đặc biệt có thể giúp những người bị mù màu đỏ-xanh lá nhận biết được hai màu sắc này.