người nhập cư

  • "Mắt thần" canh chừng hải tặc trên biển "Mắt thần" canh chừng hải tặc trên biển
    Những camera có khả năng phân biệt rìa sóng biển và đường chân trời sẽ giúp lực lượng tuần duyên phát hiện các tàu chở người nhập cư trái phép, hải tặc và bọn buôn lậu.