ngộ độc bột ngọt

  • Cách giải độc bột ngọt (mì chính) Cách giải độc bột ngọt (mì chính)
    Bột ngọt (hay còn gọi là mì chính) là chất điều vị có giá trị trong công nghiệp thực phẩm. Việt Nam là nước có văn hóa sử dụng mì chính trong ẩm thực.