nghệ thuật sắp đặt

  • Giải mã dấu hiệu bí ẩn trên sa mạc Ai Cập Giải mã dấu hiệu bí ẩn trên sa mạc Ai Cập
    Nhiều khách du lịch và người dùng chương trình Google Earth hoài nghi, một cấu trúc hình xoắn ốc khổng lồ xuất hiện trong sa mạc Ai Cập có thể là dấu vết của người ngoài hành tinh để lại trên Trái đất.