ngoại ngữ

  • Thế giới sẽ sử dụng ngôn ngữ nào vào năm 2115? Thế giới sẽ sử dụng ngôn ngữ nào vào năm 2115?
    Trong thời đại toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ hiện nay, việc biết được nhiều ngoại ngữ là một điều kiện tiên quyết đối với mỗi người để có thể hội nhập, phát triển và bắt kịp sự phát triển của thời đại.
  • Những ca hôn mê không thể tin nổi Những ca hôn mê không thể tin nổi
    Một bé gái 3 tuổi người Hoa khỏi hôn mê tỉnh dậy hút thuốc lá như người lớn, một bà mẹ cứ mỗi lần nói “mẹ yêu con” là bất tỉnh nhân sự, một thiếu nữ tỉnh dậy sau hôn mê nói ngoại ngữ vanh vách.