nguồn năng lượng địa nhiệt

  • Đồng vị Heli hứa hẹn nguồn năng lượng địa nhiệt Đồng vị Heli hứa hẹn nguồn năng lượng địa nhiệt
    Trong một chuyến khảo sát vùng bồn xen núi phía bắc miền tây Hoa Kì, nhà địa hoá học Mack Kennedy thuộc khoa Năng lượng, phòng thí nghiệm Quốc gia Berkeley Lawrence và Matthijs Van Soest trường Đại học bang Arizona, đã khám phá một công cụ mới giúp nhận biết c
  • Địa nhiệt điện - giải pháp cho Indonesia và Philippines Địa nhiệt điện - giải pháp cho Indonesia và Philippines
    Đối mặt với các cuộc khủng hoảng năng lượng, Indonesia và Philippines, hai nước khát năng lượng đang tìm cách khai thác địa nhiệt. Cả hai nước đều nằm ở Vành đai lửa Thái Bình Dương, một khu vực có nhiều núi lửa và nguồn năng lượng địa nhiệt lớn nhất thế giới.